Ferramentas

Menú Principal

Importante

Axenda

Área Privada

Valedor en 10 clicks

Supervisión

8 - Supervisión

A institución ten competencias sobre actuacións da Administración autonómica, da provincial e da local así como sobre os seus axentes e organismos autónomos e servizos públicos xestionados por persoas físicas ou xurídicas mediante concesión