Estamos á túa disposición!

QUERO PRESENTAR UNHA QUEIXA

Simplemente completa o noso formulario electrónico

Ir >>

RESOLVER UNHA DÚBIDA

Consulta a resposta ás preguntas máis frecuentes ou envíanos as túas dúbidas

Ir >>

SOLICITAR UNHA VISITA

Ven co teu centro escolar, asociación ou colectivo

Ir >>

Estamos a traballar en…

Datos históricos (Actualizado a 8 de setembro de 2015)

4
0 PERSOAS ATENDIDAS POLA INSTITUCIÓN
1
0 ASUNTOS TRATADOS
2
0 RECOMENDACIÓNS realizadas
3
0 ESCRITOS EMITIDOS

QUEN SOMOS?

O Valedor do Pobo é o alto comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa dos dereitos e liberdades comprendidos no Título I da Constitución e no Estatuto de Autonomía de Galicia.

Con este fin, o Valedor do Pobo supervisa de oficio ou a instancia de parte (a través dunha queixa) a actividade da administración da Comunidade Autónoma galega e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como da administración local naquelas materias que son competencia da nosa autonomía.

QUEN SOMOS?

O Valedor do Pobo é o alto comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa dos dereitos e liberdades comprendidos no Título I da Constitución e no Estatuto de Autonomía de Galicia.

Con este fin, o Valedor do Pobo supervisa de oficio ou a instancia de parte (a través dunha queixa) a actividade da administración da Comunidade Autónoma galega e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como da administración local naquelas materias que son competencia da nosa autonomía.

Destacados

quote
QUERES VISITAR A NOSA SEDE CO TEU CENTRO EDUCATIVO?
SOLICITAO AQUÍ
Teléfono: [+34] 981 56 97 40
FAX: [+34] 981 57 23 35
valedor@valedordopobo.com
Rúa do Hórreo 65
Santiago de Compostela